Danmarkforjesus.dk

Under opbyggelse.

Audio Bibelen
Sidste nye opdateringer

- Jesu fodvaskning, Jon Knudsen (MP3)
- Uden Guds hjælp, Ole Madsen (tekst)
- Uge 21 - Lidenskab og lunkenhed - Ugens ord

- Klædt i Guds retfærdighed, Allan Kragelund Hansen (MP3)

- To vækkelser i endetiden, Ole Madsen (tekst)

- Uge 20 - Den profetiske krise del 3 - Ugens ord

- Synd, Jon Knudsen (MP3)
- Slå ring om Guds spydspidser, Ole Madsen (tekst)

- Uge 19 - Den profetiske krise del 2 - Ugens ord

- Endetiden ifølge Paulus, Jon Knudsen (MP3)

- En berøring af Gud, Allan Kragelund Hansen (MP3)

- Uge 18 - Den profetiske krise del 1 - Ugens ord

- Helligånden er kommet, ALlan Kragelund Hansen (MP3)
- Floden strømmer mod øst, Peter Tinggaard (MP3)

- Uge 16 - Lad mig dog se din herlighed, Ugens ord

- Jesu genkomstlære, Jon Knudsen (MP3)

- Gud svarer altid på bøn, Allan Kragelund Hansen (MP3)
- Som får uden hyrde, Ole Madsen (tekst)

- Snart farer jeg mod sky, over land, over by, Lovprisning

- Uge 17 - Gud ser på hjertet, Ugens ord
- Jesus var fritaget, Peter Hvidtved Larsen (MP3)

- Det er børnene Gud bønhører, Ole Madsen (tekst)

- Uge 15 - Gud hader hovmod - Ugens ord

- Nåden er nok, når fjenden angriber, Allan Kragelund Hansen (MP3)

- Uge 14 - Åben vor øjne for fastens kraft - Ugens ord

- Uge 13 - Du er Guds historie - Ugens ord

- Uge 12 - Helligånden elsker at tilbede - Ugens ord
- Israels uforløste kald, Ole Madsen (tekst)

- Opdage dit kald og hindringer, Peter Tinggaard (MP3)

- Bøn efter Guds hjerte, Allan Kragelund Hansen (MP3)

- Beskæring, Jon Knudsen (MP3)

Layout: O Madsen Media, Grafik, Peter Hvidtved Larsen