Andagter

Oswald Chambers
Alt for ham

Oktober 28

RETFÆRDIGGØRELSE VED TRO
“For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.” (Rom. 5,l0)

Jeg bliver ikke frelst, fordi jeg tror, men ved tro bliver jeg klar over, at jeg er frelst. Det er ikke anger, der frelser mig; anger er tegnet på, at jeg er klar over, hvad Gud har gjort i Kristus Jesus. Faren ligger i at sætte fokus på virkningen i stedet for på årsagen: “Det er min lydighed, der forliger mig med Gud, eller min hengivelse.” Aldrig!

Nej, jeg bliver forligt med Gud, fordi Kristus døde. Når jeg vender mig til Gud og i tro modtager, hvad Gud viser mig, at jeg kan modtage, bringer den forunderlige forsoning ved Jesus Kristus mig øjeblikkelig ind i et ret forhold til Gud, og ved Guds nådes overnaturlige under står jeg der som retfærdiggjort, ikke fordi jeg fortryder min synd, ikke på grund af min anger, men på grund af, hvad Jesus har gjort. Guds Ånd bringer denne erkendelse til mig som med et blændende lyshav, og jeg ved, jeg er frelst, selvom jeg ikke ved hvordan.

Guds frelse hviler ikke på menneskelig logik, den hviler på Jesu offerdød. Vi har mulighed for at blive født på ny på grundlag af Jesu forsoning. Syndige mennesker kan forandres til nye skabninger, ikke ved deres anger eller deres tro, men ved Guds vidunderlige værk i Kristus Jesus, som fandt sted forud for al vores erfaring af frelse. Det urokkelige fundament for retfærdiggørelse og helliggørelse er Gud selv. Vi skal ikke udvirke disse ting selv: De er blevet udvirket ved forsoningen. Det overnaturlige bliver naturligt ved Guds under; der bliver det klart for mig, hvad Jesus allerede har gjort: “Det er fuldbragt.”
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links