Internet Mission

Jeg føler tiden er inde til at gøre noget mere på internettet, og i mine omgivelser. Derfor har jeg oprettet denne side for at inspirerere, og informere, og bede om jeres hjælp i arbejdet.

Her vil jeg informere om arbejdet, og hvordan det skrider frem.

auningforjesus@gmail.com


Blog


Djursland for Jesus

Evangelisk hjemmeside for Djursland. Jeg har startet denne hjemmeside med opfordring til frelse og tro, og vidnesbyrd.


Sjæle-skat af Magister Chrstian Scriver

10.04.18

Jeg har lagt en ny artikel ud fra bogen. Om sjælens ypperlighed og begærlighed i henseende til dens skabelse


Min podcast på iTunes

08.04.18

Nu er jeg på iTunes som Biblos.dk - Åben bibel projekt


Bibelkommentar og gammel tekst

05.04.18

Guldgruben - Apgj og Romerne
Jeg er færdig med Apostlenes gjerninger, og gået igang med Romerbrevet fra bibelkommentar serien Guldgruben

Skat Rørdam - Bibelkommentar
Jeg er gået igang med at overføre bibelkommentaren til Skat Rørdams Nye Testamente.

Sjæleskat - Gammel bog
Er gået igang med denne bog igen efter lang tids pause.


Godt begyndt

28.01.18

Dette blot for at give videre hvad jeg er igang med af arbejde på nettet, følg med på www.biblos.dk

Den reviderede oversættelse af NT af 1819
Den reviderede oversættelse af GT af 1871
De Apokryfiske skrifter af 1871 - playliste
Lindberg Bibelen af Jacob Christian Lindberg - playliste
Brød i ørkenen af Watchman Nee - playliste
Søndagens tekst - playliste
Gud kan - Anna Christensen bog - playliste
Michael Harry - prædikener


Åben bibel projekt
Podcast feed: Abb i iTunes / XML Feed kopiere link
Nyheder: Følg med i alt jeg lægger ind på siden af bibellæsning, andagter og boglæsning.


Året går på hæld

30.12.17

Som nogle måske har lagt mærke til, hvis de ser på de forskellige hjemmesider jeg har, så er jeg begyndt at arbejde igen, efter lang pause, og det er jeg glad for. Skønt at være i Guds vilje.

I kan følge mit arbejde på følgende hjemmesider:

Alt tekstarbejde kan pt følges på www.auningforjesus.dk og www.biblos.dk

Alt lydarbejde kan følges på Biblos.dk - Åbent bibel projekt


Tekstarbejde påbegyndt igen

13.11.17

Efter 5 års krise er jeg på dupperne igen, og igang med mange af de gamle ting der ikke var færdige.

Er igang med følgende:

Tekstarbejde:
Lindberg bibelen
2 andagtsbøger til danmark for jesus.dk
Rettelse af DK1819 NT til detnyetestamente.dk

Lydarbejde:
DK1819 oversættelse af NT
Lindberg Bibelen
Brød i ørkenen af Watchman Nee

Alt lydarbejde kan følges på Biblos.dk - Åbent bibel projekt


Tekstarbejde påbegyndt igen

17.06.15

Efter 1½ års pause med tekstarbejde skyldet dårlige relationer, er jeg begyndt igen med at arbejde med andagtsbøger til hjemmesiden.

En af Spurgeon som allerede er der på engelsk, og en af Asschenfeldt-Hansen.


Netværk for evangeliserende kristne

28.03.08

Jeg har på denne dag oprettet et netværk for evangeliserende kristne. Betingelsen for at være med, er, at man har oprettet en hjemmeside efter modellen www.dinbyforjesus.dk.

Hver side skal fungere på den måde at alle kirker i den pågældende by skal samarbejde om at lægge materiale ind på siden, samt henvise til alle kirkerne i den by.

Projektet går også ud på at samle kirken om det det drejer sig om, nemlig at nå hele Danmark.

Om man er privat person, så kan man godt komme med, men modellen for siden skal helst følges hvis muligt, dvs, kirker skal arbejde sammen, men hvor der ikke er kirker der kan eller vil, eller fordi der ikke er nogen, så er privatpersoner velkommen til at stå for det.


Lidt efter lidt

26.01.08

Jeg har købt endnu et domæne til evangelisering på nettet, håber snart på at Gud giver mig noget materiale som jeg kan lægge på siden. Men denne side skal der fyldes mere på end de andre, og på en anderledes måde.

Jeg skriver igen når jeg har fået lavet siden, samt lagt materiale ind på siden.


Visionen tager form

05.04.07

Jeg har fået lavet en ny traktat som jeg vil bruge til internet mission. Jeg har enda kommet i kontakt med folk der vil hjælpe mig i dette at få den ud. Men mere om dette senere når det begynder at tage mere form.

Jeg mangler stadig hjælp økonomisk, da der er en del udgifter til dette projekt som jeg ikke lige selv kan håndtere, men jeg er forventningsfuld, hvis ikke på den ene måde, så på den anden.

Det er vidunderligt at følge den bølge Gud lader en ride på når man går i en bestemt retning, så jeg glæder mig til at se hvad jeg skal udrette.

Jeg beder også om forbøn til dette projekt, det er vigtigt at jeg tager de rette beslutninger og ikke spilder tid på noget jeg ikke skulle gøre, så derfor beder jeg om jeres hjælp på dette område også.


Resourcer

Gud elsker dig

Evangelisk side til ikke troende.


Auning for Jesus - Vidnesbyrd

Vidnesbyrd og erfaring af Guds indgriben. 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links